Met de inwerkingtreding van de CAO VO 2022-2023 hebben alle medewerkers in het VO (naar rato) 40 extra uren gekregen voor Individueel Keuze Budget (IKB), bovenop de 50 uur. Deze uren zijn bedoeld om de werkdruk te verminderen.

De late invoering van deze CAO maakte de uitvoering administratief lastig omdat de roosters al gemaakt zijn en vervanging niet één, twee, drie kan worden geregeld. Daarom is er stichtingsbreed voor gekozen om in het transitiejaar (dit schooljaar 2022/2023) de extra 40 IKB-uren (naar rato) zo veel mogelijk uit te betalen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is hierover ingelicht.

Voor medewerkers die hun IKB-uren al op “uitbetalen” hadden staan, worden de extra uren met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2022 maandelijks uitbetaald. Bij het salaris van oktober is dit al verwerkt.

In alle overige situaties worden de extra IKB-uren gereserveerd en, voor zover tussen medewerker en leidinggevende geen ander bestedingsdoel is afgesproken, in juli 2023 berekend en uitgekeerd.

Hier vind je de Kaders “Inzet extra Individueel Keuze Budget (IKB) in transitiejaar 2022-23” zoals deze in de Stichting zijn afgesproken.

Op de inzet van IKB vanaf schooljaar 2023-2024 komen we later terug.

Voor vragen over bovenstaande kun je terecht bij Christiaan Blijleven of bij mij.

Erica van Langen