Ons aanbod

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest biedt de volgende opleidingen:

  • havo
  • vwo – atheneum en gymnasium
  • vwo met tto – atheneum en gymnasium
  • het international baccalaureate middle years programma (ib-myp)
  • het international baccalaureate diploma programme (ib-dp)

Zie voor de laatste twee opleidingen de site van Het Rijnlands Lyceum International School

Behalve als je kiest voor tto (tweetalig onderwijs), begin je op het RLO in een heterogene brugklas: dat wil zeggen dat je in één klas zit met leerlingen die havo- of vwo-advies hebben gekregen. Pas aan het eind van het brugjaar wordt bekeken naar welk niveau je doorstroomt. Vanaf het tweede leerjaar zijn er aparte havoklassen, atheneumklassen en gymnasiumklassen.

Het RLO staat voor goed onderwijs. Bekijk ook eens onze kwaliteitskaart op de website van de onderwijsinspectie. Gegevens over de kwaliteit van het onderwijs (o.a. resultaten en doorstroomgegevens) zijn ook te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl

De havo is een vijfjarige opleiding. De havo bereidt je voor op een vervolgopleiding in het hbo. Je kunt na de havo ook doorstromen naar het vwo. Jaarlijks kiest een kleine 10% van onze geslaagden ervoor om bij ons op school door te gaan in 5 vwo. Wil je meer weten over onze havo?

Op het vwo kun je atheneum of gymnasium doen. Vanaf het tweede leerjaar zijn er aparte klassen voor atheneum en gymnasium. (Soms ontstaat er een gemengde klas met atheneum- en gymnasiumleerlingen: dat heet een dakpanklas.) Het vwo is een zesjarige opleiding en bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit.

Wil je meer weten over ons vwo?

Wil je meer weten over ons gymnasium?

Tto staat voor tweetalig onderwijs, namelijk in het Nederlands en het Engels. Het tto is een leerroute waarbij leerlingen hun Engelse taalbeheersing vergroten en zich breed oriënteren op het gebied van internationalisering. Op het RLO kan je tto combineren met vwo (atheneum en gymnasium). Je begint meteen in een aparte tto-brugklas. In de eerste week krijg je een Immersion Course English: je wordt ondergedompeld in het Engels en je leert het classroom English dat je nodig hebt om de Engelstalige lessen te kunnen volgen. In deze lessen spreek je Engels, zowel met de docent als met elkaar. De ervaring leert dat het voor de meeste leerlingen behoorlijk wennen is, maar al gauw is het voor iedereen business as usual!

Wil je meer weten over ons tto?