Het Rijnlands stimuleert je talenten.

Het Rijnlands, een lyceum dat meer biedt.

Een bijzondere school!

Je zult je snel thuisvoelen op het Rijnlands!

1
2
3
4

19 juni 2018 | Afgelopen week is het al 15 jaar oude schoolrecord op de Rijnsburgerloop van Steven Krol uit de boeken geschreven!

David Janssen wist het record met


 

 

 

Examenbrief 5 havo en 6 vwo


In de examenbrief staat informatie over de gang van zaken rond het eindexamen. 

 

Boeken inleveren


De examenleerlingen op 21 juni. Zie schema>>>

De overige leerlingen op 10 juli. Zie schema>>>
 

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl