November 2021

1e 10-minuten ouderavond

December 2021

2e 10-minuten ouderavond

Lesvrij voor leerlingen

Actie Paarden Kracht

Lesvrij voor leerlingen

Kerstvakantie

Januari 2022

Verkort rooster

Toetsweek

Informatieavond voor ouders

OPEN DAG

Verkort rooster

Sportmiddag 4 vwo/tto

Vergadering oudercommissie

Luistertoets Engels 6 vwo/tto

Basketbal klas 3

Career day 4 havo en 5 vwo/tto

Minilesjes havo/vwo voor leerlingen van groep 8

Luistertoets Frans 6 vwo/tto

Luistertoets Duits 5 havo

Februari 2022

Luistertoets Engels 5 havo

Minilesjes tto voor leerlingen van groep 8

Luistertoets Frans 5 havo

Luistertoets Duits 6 vwo

Herkansing/inhaal PTA 4/5 havo & 4/5/6 vwo/tto

Verkort rooster

2e 10-minuten ouderavond

1e 10-minuten ouderavond

Presentatie profielwerkstuk 5 havo

Voorjaarsvakantie

Maart 2022

Studiedag

Lesvrij voor leerlingen

Presentaties profielwerkstuk 6 vwo/tto

Reisweek

Verkort rooster

Vergadering oudercommissie

Verkort rooster

Start toetsweek 5 havo en 6 vwo/tto

April 2022

Toetsweek

Verkort rooster

Sportmiddag 4 havo

Vergadering oudercommissie

Bezoek aan Hogeschool Rotterdam 4 havo

Herkansing PTA 5 havo en 6 vwo/tto

Muziekavond 5 havo en 6 vwo/tto

2e Paasdag

Gymnasiumvoorlichting tto 1/brugjaar 1

Meivakantie

Mei 2022

Herkansing/inhaal PTA 4 havo en 5 vwo/tto

Start Centraal Schriftelijk Examen

Hemelsvaartsdag

Sportdag

Juni 2022

Meyendel 5 vwo/tto

Excursie aardrijkskunde 4 havo-5 vwo/tto

2e Pinksterdag

Muziekavond 4 havo en 5 vwo/tto

Vergadering oudercommissie

Uitslag CE1

Toetsweek

Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 2

Ontvangst nieuwe brugklas leerlingen

Schoolfeest

Villangues (Frans en Duits) 3 tto

Inhaaldag proefwerken

Diploma-uitreiking vwo/tto (1e tijdvak)

Inhaal/herkansing PTA 4-5 vwo/tto en 4 havo

Diploma-uitreiking havo (1e tijdvak)

Juli 2022

Uitslag CE2

Boeken inleveren

Diploma-uitreiking havo/vwo/tto (2e tijdvak)

Rapport ophalen

Zomervakantie

Augustus 2022

Eerste schooldag na zomervakantie