Oktober 2022

Verkort rooster

Toneel ‘Alles Goed’ voor h2, t2 en v2

Start toetsweek 5 vwo, 5 havo en 6vwo

Start toetsweek 4 havo

Toetsweek

Ouderavond GGD voor 2e en 3e klas

Schoolfeest onderbouw

Herfstdiner b1 en t1

Excursie Munster/Namen 4 havo en 5 vwo

Herfstvakantie

Reisweek 5h en 6v

Verkort rooster

Ouderavond GGD voor brugklas en 1 tto

November 2022

LOB ouderavond 3 havo

Rijksmuseum h4, v5 en t5

MR vergadering

Inhaal PTA 4h/5v en 5h/6v

Voorlichtingsavond LOB voor v3 en t3

Vergadering Oudercommissie

Verkort rooster

Herkansing / inhaal PTA h5 en 6v

Ouderbijeenkomst pilot h2

10-minuten ouderavond

December 2022

Studiedag – leerlingen vrij

10-minuten ouderavond

Verkort rooster

Kerstvakantie

Januari 2023

Verkort rooster

Start toetsweek 5 vwo, 5 havo en 6 vwo

Start toetsweek 4 havo

Toetsweek

MR vergadering

Excursie Dinslaken t3

Verkort rooster

Toneel ‘Like’ b1 en t1

Sportmiddag 4 vwo

Career Day 4h, 5v, 5t en DP1

Basketbaltoernooi

Examentraining 6v en 6t

Vergadering Oudercommissie

Februari 2023

Informatieavond

Inhaal PTA 4h/5v en 5h/6v

Verkort rooster

Presentaties profielwerkstuk 6 vwo/tto

10-minuten ouderavond

Open Dag

Ouderbijeenkomst pilot h2

Markt der Meesterproeven v2 en v3

10-minuten ouderavond

Herkansing PTA 5h en 6v

Schoolmusical

Presentatie profielwerkstuk 5 havo

Voorjaarsvakantie

Maart 2023

Verkort rooster

Deadline voorlopige profielkeuze v4 en t4

Reisweek

PTA h5 en v6

MR vergadering

Excursie Louvain-La-Neuve 3 havo

Studiedag – leerlingen vrij

Verkort rooster

Eindconcert 5h, 6v en dp2

Start toetsweek 5 vwo, 5 havo en 6 vwo

Start toetsweek 4 havo

April 2023

Toetsweek

Mondelinge examens 5h en 6v

Maatschappelijke stage b1 en t1

Excursie Louvain-La-Neuve 3 vwo

Tweede paasdag

Verkort rooster

Herkansing / inhaal PTA

Sportmiddag 4h en MP5

Expositie tekenen v6

Voorlichting b1 en t1 over tweede leerjaar

Vergadering Oudercommissie

Meivakantie

Mei 2023

Ouderbijeenkomst pilot h2

Verkort rooster

Expositie tekenen h5

Deadline definitieve profielkeuze 3g/3v/3t/4v/4t

Centrale examens, tijdvak 1

Herkansing PTA 4h en 5v

MR vergadering

Hemelvaart

Tweede pinksterdag

Juni 2023

Afronding vaardighedendossier 2v

Eindconcert 4h, 5v en dp1

Sportdag

Projectdagen

PO Meijendel biologie (5vwo/5tto)

PO Limburg aardrijkskunde (4havo/5vwo/5tto)

Afronding vaardighedendossier b1 en v3

Dinslaken 3 havo

Vergadering Oudercommissie

Start toetsweek 5 vwo

Start toetsweek 4 havo

Toetsweek

Centraal examen 2e tijdvak

Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen

Excursie Louvain-La-Neuve 3 tto

Inhaaldag proefwerken

Diploma-uitreiking 5 havo

Inhaal/herkansen PTA 4h, 4v/t, 5v/t

Diploma-uitreiking 6 vwo

Uitslag 2e tijdvak centraal examen

Juli 2023

Lesvrije dagen

Boeken inleveren

MR vergadering

Rapport ophalen

Zomervakantie