Mei 2022

Start Centraal Schriftelijk Examen

Excursie aardrijkskunde 4 havo-5 vwo/tto

Sportdag

Juni 2022

Meyendel 5 vwo/tto

Maatschappelijke stagedag 2v

Interactieve ouderavond

Afronding project wereldburgerschap 2v

Afronding vaardighedendossier 2v

2e Pinksterdag

Uitslag CE1

Muziekavond 4 havo en 5 vwo/tto

Vergadering oudercommissie

Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 2

Toetsweek

Ontvangst nieuwe brugklas leerlingen

Villangues (Frans en Duits) 3 tto

Schoolfeest

Inhaaldag proefwerken

Diploma-uitreiking vwo/tto (1e tijdvak)

Diploma-uitreiking havo (1e tijdvak)

Inhaal/herkansing PTA 4-5 vwo/tto en 4 havo

Juli 2022

Uitslag CE2

Boeken inleveren

Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 3

Diploma-uitreiking havo/vwo/tto (2e tijdvak)

Rapport ophalen

Zomervakantie

Uitslag CE3

Augustus 2022

Eerste schooldag na zomervakantie

Oktober 2022

Herfstvakantie