In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) over bepaalde zaken adviseren of meebeslissen. Heeft u vragen of wilt u een actieve bijdrage leveren, neem dan contact op via mr@rijnlandslyceum-rlo.nl

De leden van de MR 2022-2023 zijn:

PersoneelsgeledingOudergeledingLeerlinggeleding
Sjaak Fonville (voorzitter)
Cees Bakker (secretaris)
Hans van de Lagemaat
Ambria Sebregts
Rose Stegeman
Robin Streeder
Marja de Vries
Vacature
Ruurd Ross
Ava Abhelakh
Benjamin Messing
Karam Alkaissy