Het RLO heeft een schoolgids. In deze gids vind je naast de algemene gegevens over de school onder andere informatie over financiële zaken. De reglementen en procedures zijn hieronder als aparte bijlages opgenomen.

De schoolgids kan gedurende het schooljaar aangepast worden. Hieronder vind je de meest recente versie.

ROSgids 2021-2022 (versie augustus 2021)