Onze havo-afdeling is kleinschalig, waardoor er sprake is van een hechte groep leerlingen. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven. Ook is er een duidelijke structuur voor iedereen, mét ruimte waarbinnen eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Er is veel persoonlijk contact met de docenten. We nemen echt de tijd voor de persoon achter elke leerling.

De kracht van onze havo zit ‘m in de veilige sfeer: het is een plek waar leerlingen kunnen groeien met gebruikmaking van al hun capaciteiten. Het havo-team staat voor passende begeleiding, openheid en goede resultaten.

In de onderbouw volg je Art Studio, Bèta Studio en Sport Studio. Ook loop je een stage die je zelf mag bepalen en je kan ervoor kiezen om Spaans te leren. In de bovenbouw is er een grote vrijheid in keuze van vakken. Je kan zelfs eindexamen doen in muziek, informatica of tekenen! Je leert op de havo ook hoe je een onderneming kan starten. Na de havo gaan leerlingen naar het hbo of naar het vwo op onze school.
De havo is een fantastische opleiding!

Op het RLO kan je ook instromen in 4 havo. Je bent van harte welkom!

Er is een grote vrijheid in de keuze van vakken. Je kan eindexamen doen in de vakken muziek en tekenen. Je kan een ondernemingsplan schrijven en natuurlijk ga je op reis naar het buitenland.

Om toegelaten te kunnen worden hebben we de volgende procedure.

Procedure

 • Je stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier per post aan de leerlingenadministratie van de school of je levert het in bij de receptie (inclusief pasfoto en kopie van paspoort/ID en profielkeuze). Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 • Je kunt het formulier uiterlijk 15 maart 2022 inleveren.
 • Je ontvangt een uitnodiging voor een toelatingsgesprek met de afdelingsleider (Mw. Van der Stel, tel 071-5193531, e-mail m.vanderstel@rijnlandslyceum-rlo.nl) en de havo-decaan (Dhr S. Eberwijn, tel 071-5193538, e-mail s.eberwijn@rijnlandslyceum-rlo.nl).
 • Voor 1 april verneem je of instroom in principe mogelijk is.
 • Als je een kopie van je diplomalijst c.q. eindrapportlijst hebt ingeleverd, wordt je definitieve toelating in 4 havo bevestigd.
 • In juli ontvang je een brief met de informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
 • In de laatste week van de zomervakantie ontvang je meer gedetailleerde informatie over het nieuwe schooljaar.

Wanneer kan je instromen in 4 havo?
Op het RLO kun je instromen in 4 havo in de volgende situaties.

 • Instroom vanuit 3 havo in 4 havo op het RLO, schooljaar 2022-2023.
 • Instroom vanuit vmbo-t in 4 havo op het RLO, schooljaar 2022-2023

Voor de toelating van vmbo-tl tot 4 havo hanteren wij:

 • Einddiploma vmbo-tl; een eindcijfer lager dan een 5 is niet toegestaan voor een vak waar je op de havo mee verder wilt. Doubleren in 4 havo is in principe toegestaan.
 • Eindexamen gedaan in de juiste vakken om een passend havo profiel samen te stellen.
 • Positieve referenties van de vmbo-school, in het bijzonder wat werkhouding en motivatie betreft.
 • Om eventuele hiaten weg te werken wordt aangeraden om na de zomervakantie extra stof te bestuderen voor het vak wiskunde.