Ziekmeldingen kunt u via de SOMToday app doorgegeven. Dit is een ziekmelding voor één dag en moet daarom elke dag dat uw kind afwezig is herhaald worden. Graag ontvangen wij de ziekmelding iedere ochtend voor 8.30 uur.

Betreft het een afwezigheidsmelding voor medisch verlof, bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, dan graag de tijdstippen van afwezigheid vermelden.

Betreft de afwezigheid een andere reden dan kunt u dit doorgeven via mail naar of telefonisch via 071-5193500.