Ziekmeldingen kunt u via de SOMToday app doorgegeven. Dit is een afmelding voor één dag en moet daarom elke dag dat uw kind afwezig is herhaald worden. Graag ontvangen wij de afmelding iedere ochtend voor 8.30 uur.

Betreft het een afwezigheidsmelding voor medisch verlof, bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, dan graag de tijdstippen van afwezigheid vermelden.

Betreft de afwezigheid een andere reden, bespreek dit dan met de afdelingsleider.