Het RLO heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie vormt een klankbord voor de school. Vijf keer per jaar komt de commissie bij elkaar. In de oudercommissie worden schoolbrede onderwerpen besproken.

Wilt u contact met de oudercommissie? Mail dan naar rlo-oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl
Voor persoonlijke kwesties kunt u terecht bij de mentor of de vakdocent.

Op het Ouderportaal (bovenin te vinden via ‘inloggen’) kunt u kennis maken met de leden en vindt u de verslagen van de laatste vergaderingen.