Om de relatie tussen school en ouders en de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen heeft het Rijnlands Lyceum Oegstgeest een Oudercommissie voor de Nederlandse afdeling (en een Parent Council voor de internationale afdeling). De werkzaamheden van de Oudercommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school.

Klankbord

De Oudercommissie vormt een klankbord voor de directie en de Medezeggenschapsraad. De Oudercommissie geeft feedback op het onderwijs en de organisatie vanuit een breed perspectief. Vraagstukken over individuele leerlingen worden niet besproken. De Oudercommissie streeft ernaar dat elk leerniveau een eigen vertegenwoordiger heeft.

De Oudercommissie vergadert vijf keer per jaar, waarbij een directielid van de school aanwezig is. De vergaderingen zijn openbaar, beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in de mediatheek van de school. De data voor schooljaar 2022-2023 staan hieronder vermeld.

Daarnaast voeren de leden van de Oudercommissie tweemaal per jaar een gesprek met een afdelingsleider, in november en in april. In deze gesprekken worden afdelingsspecifieke onderwerpen besproken. Vooraf wordt aan ouders van de afdeling per email input gevraagd. De verslagen van de gesprekken kunt u teruglezen op het ouderportaal van de website van school.

Andere inbreng betreft aanspreekpunt voor ouders met vragen, aanspreekpunt op de Open Dag en informatieavonden, organisatie van een thema-avond voor ouders en activiteiten waarvoor de inbreng van ouders gewenst is.

De samenwerking met de Medezeggenschapsraad spreekt voor zich en krijgt vorm doordat een lid van de Medezeggenschapsraad ook lid is van de Oudercommissie.

Contact

U kunt altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur van de Oudercommissie via
rlo-oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl Daarnaast kunt u met het commissielid van het leerniveau van uw zoon/dochter via mail contact opnemen. De leden van de Oudercommissie per leerniveau vindt u op het ouderportaal van de website van school.

Mocht u zich willen aanmelden voor de Oudercommissie dan kan dat via een kort bericht met uw motivatie naar rlo-oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl

Vergaderdata Oudercommissie schooljaar 2022-2023

  1. 5 september 2022
  2. 14 november 2022
  3. 30 januari 2023
  4. 17 april 2023
  5. 12 juni 2023