Het RLO heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie vormt een klankbord voor de school. Vijf keer per jaar komt de commissie bij elkaar. In de oudercommissie worden schoolbrede onderwerpen besproken.

Wilt u contact met de oudercommissie? Mail dan naar oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl
Voor persoonlijke kwesties kunt u terecht bij de mentor of de vakdocent.