Iedere Rijnlander is uniek
– Wij willen een school zijn waar iedereen mag zijn wie hij wil.
– Wij stimuleren ontwikkeling van leerlingen door positief hoge verwachtingen uit te spreken.
– We helpen de leerlingen om uit te groeien tot verantwoordelijke burgers.
– Wij leren onze leerlingen dat tolerantie en een kritische houding uitstekend kunnen samengaan.
– Wij helpen leerlingen bij persoonlijke problemen en stimuleren hen om er een gezonde leefwijze op na te houden.

Het Rijnlands staat voor:

  • Een optimale en brede ontwikkeling. De belangrijkste voorwaarde is dat de leerling zich op zijn gemak voelt op onze school. Vanaf de eerste dag helpen oudere leerlingen mee om de brugklassers de weg te wijzen in de school. Gedurende de gehele schooltijd staan docenten, mentoren en andere begeleiders voor de leerling klaar.
  • Goed onderwijs in een internationale omgeving. De internationale dimensie is daarbij een van onze onderscheidende kenmerken. De school behoorde tot de eerste scholen die met het International Baccalaureate begonnen, liep vooraan bij de introductie van Tweetalig Onderwijs en kent een grote traditie van buitenschoolse activiteiten.