Op het RLO hebben we een grote afdeling tweetalig onderwijs (tto) met een lange traditie. Ons tto is een vwo-opleiding waarbij je lessen volgt in zowel Engels als Nederlands. Je leert heel goed Engels lezen, spreken en schrijven. Je krijgt les van veel docenten die native speaker zijn omdat wij veel docenten hebben van over de hele wereld. De vakken history, geography, PE (bewegingsonderwijs), Art & Design, drama, technology, maths, science en biology volg je in het Engels. Belangrijk om te weten is dat je niet al heel goed Engels hoeft te kunnen, want dat leer je juist bij ons!

Vanaf leerjaar 3tto komen daar nog de Engelstalige vakken chemistry, economics, European studies, social studies en Global studies en physics bij.

In het 4tto begin je met de voorbereiding op het IB-examen English A dat je in 6tto doet. Het IB certificate dat je behaalt, is een bewijs dat je Engels op bijna moedertaalniveau beheerst. Bovendien kan je ook een Cambridge certificate English behalen als je dat wilt.

Wist je dat je op het RLO het tto vanaf de tweede klas ook kan combineren met het gymnasium?

Een wereldburger worden vinden we heel belangrijk. De wereld wordt steeds groter en het is belangrijk om een goede wereldburger te worden. Je leert over andere culturen, gebruiken, tradities en politieke werkelijkheden. Je leert oog te hebben voor anderen en je leert hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan onze veelzijdige wereld.

Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. De kennis doe je op tijdens de Global Citizen-lessen, projecten, excursies, reizen en uitwisselingen. De vakken European studies (4tto) en Global studies (5tto) richten zich speciaal op de internationale wereld waarin wij leven. In 5tto ga je ook een stage lopen in een internationaal bedrijf in Nederland of in het buitenland.

Vaardigheden leer je tijdens onze lessen, reizen en uitwisselingen, waarbij je in contact komt met leeftijdsgenoten uit andere landen. In 2tto ga je een week naar Engeland waar je een Engelse school bezoekt en veel meer leert over het leven in Engeland. In 3tto ga je (digitaal) samenwerken met leerlingen uit Spanje, Duitsland, Zweden, India of Taiwan. Leerlingen uit het buitenland komen dat schooljaar bij ons op bezoek en in 4tto ga je hen opzoeken in het buitenland!

In het tto heb je een digitaal portfolio waarin je ook laat zien dat je persoonlijke vaardigheden hebt die belangrijk zijn voor het samenleven en samenwerken met andere mensen van over de hele wereld. Je voelt je betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenleving. Je leert presenteren en samenwerken en je bent creatief, onderzoekend en ondernemend. Je weet waar je goed in bent en wat je nog verder kan ontwikkelen.

Je doet mee met de landelijke tto Junior Speaking Contest in klas 2tto en klas 3tto en je doet een Bilingual Project in 3tto: dat is een onderzoek dat een goede voorbereiding is op je profielwerkstuk van 5tto/6tto dat je in het Engels schrijft.

Je leert ontzettend goed Engels. Na je tto-opleiding spreek en schrijf je uitstekend Engels en kan je daarin vrijwel net zo goed communiceren als in je moedertaal.

Je kunt later gemakkelijker in het buitenland studeren. Maar ook op Nederlandse vervolgopleidingen worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is het zelfs de voertaal: je hebt dan beslist een voorsprong op vwo-leerlingen die geen tweetalige opleiding hebben gevolgd.

Je bent een wereldburger: je beweegt je gemakkelijk in een interculturele en/of internationale samenleving, zowel dicht bij huis als verder weg. Je wereld wordt een stuk groter en je krijgt inzicht in ontwikkelingen in en problemen van de hele wereld.

Je weet veel over jezelf: je weet waar je goed in bent en waarin je je verder wilt ontwikkelen. Je hebt kennis en vaardigheden om een bijdrage te leveren aan een internationale en interculturele samenleving.