Toelating tot de reguliere brugklas

Je wordt bij ons toegelaten op basis van het advies van de leerkrachten van de basisschool (havo of vwo). De afdelingsleider van het brugjaar bespreekt het advies met de directie van de basisschool, als daar aanleiding voor is.

Toelating tot de tto brugklas

Je wordt bij ons toegelaten op basis van een vwo advies en een voldoende resultaat voor de tto-toelatingstoets. De afdelingsleider van de tto onderbouw bespreekt het advies met de directie van de basisschool, als daar aanleiding voor is.

Toelating tot de overige leerjaren

Informatie over toelating tot de verschillende afdelingen is verkrijgbaar bij de afdelingsleiders.