Voor de leerlingen is een school meer dan een onderwijsinstituut; het is een belangrijk deel van hun leven. Alle medewerkers van het RLO dragen ieder op hun eigen manier een steentje bij aan het slagen en het welzijn van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de conciërges, de beheerders van de kantine, de roostermakers, de mediatheek-medewerkers, de onderwijsondersteuners, de mensen van de administratie, de schoonmakers, de decanen en de ICT-beheerders. Zij staan dagelijks klaar om ons onderwijs te ondersteunen en mogelijk te maken.

Op het RLO werken bevlogen docenten die in het bezit zijn van een lesbevoegdheid of daar een opleiding voor volgen. Een behoorlijk aantal van de docenten is native of near-native speaker van het Engels en geeft les zowel in de Nederlandse als de tweetalige en de internationale afdeling. Veel docenten zijn tevens mentor van een klas.

Uit enquêtes blijkt dat de sfeer op het RLO zeer wordt gewaardeerd. Hoewel we een grote school zijn voelen leerlingen zich er toch snel thuis. De indeling in afdelingsteams maakt de school overzichtelijk en persoonlijk.