Ondersteunend personeel
Voor de leerlingen is een school meer dan een onderwijsinstituut; het is een belangrijk deel van hun leven. Alle medewerkers van het RLO dragen ieder op hun eigen manier een steentje bij aan het slagen en het welzijn van onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de conciërges, de beheerders van de kantine, de roostermakers, de mediatheek-medewerkers, de onderwijsondersteuners, de mensen van de administratie, de schoonmakers, de decanen en de ICT-beheerders. Zij staan dagelijks klaar om ons onderwijs te ondersteunen en mogelijk te maken.

Docenten
Op het RLO werken bevlogen docenten die in het bezit zijn van een lesbevoegdheid of daar een opleiding voor volgen. Een behoorlijk aantal van de docenten is native of near-native speaker van het Engels en geeft les zowel in de Nederlandse als de tweetalige en de internationale afdeling. Veel docenten zijn tevens mentor van een klas.

Snel thuis voelen
Onze mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. Het RLO is een grote school, maar door – onder andere – de indeling in afdelingsteams is het hier toch overzichtelijk en persoonlijk. Uit enquêtes die we de afgelopen jaren afnamen blijkt dat de sfeer op onze school wordt gewaardeerd en leerlingen zich er thuis voelen.

Team 2022-2023