Zoals we eerder hebben gecommuniceerd zijn we op 1 oktober (opnieuw) gestart met het project “Extra Handen”.

We zijn nu anderhalve maand bezig en kunnen voorzichtig de eerste balans opmaken.

Er zijn inmiddels 18 nieuwe en ervaren Extra Handen aan boord. We hebben een nieuw reserveringssysteem en een aangepast contract met Randstad. Verder, zeker niet onbelangrijk, is dat de samenwerking met collega’s en Extra Handen meer dan prima is. Dit alles heeft er voorlopig toe geleid dat de eerste 150 begeleidingsuren alweer gegeven zijn en dat is mooi!

Behoorlijk wat collega’s hebben de weg naar het reserveringssysteem al gevonden, maar wellicht is het goed om de spelregels nog een keer te benoemen.

 • De reserveringspagina staat klaar op RLO Digiplein 365 onder de tegel “Reservering Extra Handen”.
 • Een collega kan een Extra Hand reserveren om leerlingen te laten begeleiden door een student.
 • Een collega kan een Extra Hand reserveren voor ondersteuning in de klas.
 • De collega bespreekt met de leerling of hij/ zij begeleiding wil hebben en wat de hulp/leervraag is.
 • Op de reserveringspagina zoekt de collega een beschikbare Extra Hand.
 • De collega vult de gevraagde gegevens in.

Let op:

 • De reservering moet minimaal 2 werkdagen van tevoren worden gemaakt.
  • Bij “Uw gegevens” vul je de naam van de leerling in.
  • Bij meerdere leerlingen (maximaal 3) maak je 3 reserveringen.
  • Voor ieder begeleidingsmoment moet een aparte reservering gemaakt worden.
 • De Extra Hand ontvangt een aanvraag via de schoolmail (en Bookings).
 • De leerling krijgt via de schoolmail(!) een uitnodiging en de dag voor de begeleiding een herinnering.
 • De collega; de Extra Hand en de leerling kunnen, indien gewenst, via de mail communiceren.
 • De Extra Hand en de leerling ontmoeten elkaar bij de Meet and Greet (receptie)

“Leerling-leerlingbijles”

Wellicht ten overvloede, maar het is goed om te weten dat er v.w.b. de begeleiding op school ook nog steeds gebruik gemaakt kan worden van het bijlessysteem van leerlingen aan leerlingen.

Leerlingen die goed zijn in een bepaald vak kunnen zich opgeven om bijles te geven aan leerlingen die dit nodig hebben.

De leerlingen krijgen hiervoor betaald vanuit de beschikbare NPO-gelden.

De twee coördinatoren, Michiel en Ignez, regelen vraag en aanbod en bij hen kan je leerlingen aanmelden om bijles te geven of om bijles te krijgen.

Als je vragen en/ of opmerkingen hebt laat het ons vooral weten!

Veel succes!

Michiel en Ignez (Leerling-leerlingbijles)

Michèl en Dorothé (Extra Handen)