We gaan de laatste schoolweek van 2022 in! Volgende week vrijdag zal uiteraard helemaal in het teken staan van Kerst. Het programma die dag is als volgt:

  • 9.00 – 10.00 uur: kerstontbijt met en voor de leerlingen (per afdeling worden hierover afspraken gemaakt)
  • 10.00 – 10.30 uur: flash mob voor alle 1e jaars en MP2
  • 11.00 – 12.30 uur: panna cup voor leerlingen (op inschrijving)
  • 11.30 – 12.30 uur: volleybal-glitter-kersttoernooi voor personeel (zie oproep hier in de ROSmolen)
  • 12.30 uur: kerstlunch voor personeel en pensionado’s

De laatste weken waren intensief waar het gaat om de zorgen die velen van ons hebben over hoe het gaat met onze leerlingen en met elkaar. Als ik kort samenvat, dan zie ik drie hoofdpunten waarover we ons – waar het de leerlingen aangaat – zorgen maken:

  • We hebben zorgen over de werkhouding in een aantal klassen/leerjaren. Dan slagen we er niet of onvoldoende in in de klas een positief leerklimaat te creëren. Vaak betreft het dan enkele leerlingen die dit bemoeilijken met als gevolg dat een hele groep welwillenden er ook last van heeft. Voor de docent is dit zwaar, zeker als je je hele repertoire aan pedagogische vaardigheden al hebt ingezet.
  • We hebben zorgen over het niet “aan” staan van grote groepen leerlingen. Leerlingen zijn minder gemotiveerd, minder actief, wat lethargisch, weinig geïnteresseerd en missen sociale vaardigheden. Ze hebben of nemen niet zelf regie en vinden het moeilijk zelf verantwoordelijkheid te nemen. En ook dan lukt het niet om die houding te kantelen met alle ervaring die we met elkaar hebben.
  • We hebben zorgen over leerlingen die veel prestatiedruk ervaren en stress hebben, gevoed door hun eigen beeld, verwachtingen van ouders en/of verwachtingen van ons of druk vanuit hun eigen sociale (online) netwerk.

Op de studiedag vorige week en dinsdag in de teams is hier natuurlijk over gesproken (zie ook het verslag op RLO Publicaties onder “Onderwijsontwikkeling”). Volgende stap is nu om een aantal acties concreet te maken. Hierbij kijken we ook wat voor welke afdeling dan wel klas  noodzakelijk is. Een aantal ideeën wordt op dit moment nader uitgewerkt. Zeker zullen leerlingen zelf betrokken worden. Op de internationale afdeling is dat al gedaan.

Uiteindelijk moet er een breed spectrum van acties volgen: voor korte en lange(re) termijn, inhakend op de behoeften en op de typen zorgen zoals hiervoor geschetst. Wordt zeker vervolgd dus.

Belangrijk vind ik vooral dat we elkaar hierin “vasthouden”, dat niemand het gevoel heeft er alleen voor te staan. Want dat is zeker niet zo!

Erica van Langen