Naar aanleiding van gesprekken met de PMR en een aantal collega’s willen we het aanleveren en distribueren van de toetsen in de afsluitende week anders organiseren en zodoende werkdruk  verlichten.

Het succes rondom de organisatie van de PTA-toetsen en het zoeken naar collectieve werkdrukverlichting heeft ons tot een bijna vergelijkbare opzet gebracht.

Het aanleveren van examentoetsen blijft in de huidige opzet gehandhaafd bij de administratie.

Je mailt de toets volgens onderstaand format naar rlo-repro@rijnlandslyceum-rlo.nl

Daar zullen de enveloppen worden gevuld.

Het is dus met aanleveren van het grootste belang dat er een volledige instructie staat. (wel/geen GR, wel/geen Binas etc)

Er is een nadrukkelijke wens een centraal punt te hebben voor het afhalen van toetsen en retourneren na surveillance. Als surveillant haal je daar je toetsen van de dag op en brengt ze ook op het centrale punt weer terug. De vakdocent kan op deze plek zijn/haar toetsen ophalen. Dit zal ook nog eens uitpuilende postvakken voorkomen.

Op het centrale toetspunt (locatie volgt nog) zijn twee collega’s die tijdens de afsluitende week worden vrijgesteld van surveillance en het overzicht bewaken van de logistiek. Hiervoor zoeken we nog twee collega’s, die hier samen met Hans van de Lagemaat invulling aan willen geven. Vanwege de beschikbaarheid zal er nog een extra vergoeding in IST-uren tegenover staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Christiaan Blijleven.

We denken met deze opzet een behoorlijke slag te slaan in werkdrukverlichting en zijn dan ook enthousiast om hier mee te starten met de aankomende afsluitende week. Voor vragen, meedenken etc. kun je bij Hans vd Lagemaat, Robin Streeder of Christiaan Blijleven terecht.

De voorbereiding van toetsenveloppen gaat volgens onderstaande stappen:

  1. Mail je toetsbestand naar rlo-repro@rijnlandslyceum-rlo.nl met daarbij aangegeven:

    Vak:
    Leerjaar/opleiding:
  • Vermeld in de mail duidelijk en vetgedrukt als er extra instructie voor de surveillant is.
  • De repro verzorgt kopieerwerk en de enveloppen en zal een OOH lijst toevoegen.
  • De repro zorgt voor aparte enveloppen voor leerlingen die hun toets op de computer maken.
  • De repro zorgt voor de kurzweil bestanden voor leerlingen die kurzweil gebruiken.
  • De dag na het afnemen van de toets kun je de envelop ophalen bij het centrale toetspunt (locatie ntb)

We vragen je de toets z.s.m. aan te leveren, doch uiterlijk drie dagen voor het afnemen van de toets.

Dit geeft de repro de tijd om alles goed te verwerken en te controleren.