Stoptober: Stoppen met roken

Het is weer zover: Stoptober is van start gegaan. De maand waarin veel mensen de uitdaging aangaan om 30 dagen niet te roken. Een mooi moment om samen met vele anderen te stoppen! Doe je ook mee? Zowel Zorg en Zekerheid als Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars, vergoeden een stoppen met roken traject bij bijvoorbeeld Medipro of WeQuit

Stoppen met roken is een hele verandering en we weten dat een verandering vasthouden moeilijk kan zijn. Tips en oefeningen uit de module succesvol veranderen van Mirro kunnen je hierbij helpen.

Nog geen gratis account? Klik hier om naar de online modules te gaan en een account aan te maken. Je ontvangt een link om jouw account te bevestigen. Jouw gegevens worden niet gedeeld!

18 oktober: Dag van de menopauze

18 oktober is uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Menopauze. Wereld Menopauzedag is opgericht door de International Menopause Society, een van origine Amerikaanse club die meer aandacht vraagt voor de mogelijke problemen die voorkomen bij vrouwen op latere leeftijd. 65% van de werkende vrouwen praat hier op de werkvloer over. Overgangsklachten en burn-out klachten lijken soms op elkaar. Ontdek hier de verschillen.

Wil je meer weten over het omgaan met overgangsklachten, zoals slaapproblemen? Klik dan hier om de module overgangsklachten van Mirro op te starten. Nog geen gratis account? Klik hier om naar de online modules te gaan en een account aan te maken. Je ontvangt een link om jouw account te bevestigen. Jouw gegevens worden niet gedeeld!

Want to quit smoking?

It’s that time again: Stoptober has started. The month when many people take up the challenge of not smoking for 30 days. A great time to quit together with many others! Will you join in too? Both Zorg en Zekerheid and Zilveren Kruis, as well as most other health insurers, reimburse a course at WeQuit or Medipro (both in English).

Quitting smoking is quite a change and we know that sticking with a change can be difficult. Tips and exercises from Mirro’s module can help you (only Dutch).

No account yet? To go to the online modules, click here and create your own free account (switch language). You will receive a link to confirm your account. You are now logged in and can get started right away!  Select the module that meets your needs. Important to know: your details will not be shared with Stichting Het Rijnlands Lyceum.

18 October: International Menopause Day

18 October has been declared International Menopause Day. World Menopause Day was established by the International Menopause Society, an originally American club that calls for more attention to the potential problems that occur in women in later life. 65% of working women talk about this in the workplace. Transitional symptoms and burnout symptoms sometimes look similar. Discover here the differences (only Dutch)

Want to know more about dealing with menopause symptoms, such as sleep problems? Then click here to start Mirro’s module menopause (in English).

​​​​​​​No account yet? To go to the online modules, click here and create your own free account (switch language). You will receive a link to confirm your account. You are now logged in and can get started right away!  Select the module that meets your needs. Important to know: your details will not be shared with Stichting Het Rijnlands Lyceum.