Voor schooltoneel/de Show zijn we dringend op zoek naar collega’s die ons kunnen helpen!
We spelen dit jaar Möbius, een tweetalige bewerking van die Physiker van Alfred Dürrenmatt.

We kunnen hulp gebruiken op het gebied van:

–     regie assistentie (samen met Malte)

–     productie (kleding en decorstukken maken met de leerlingen van het productie team)

–     kaartverkoop (online kaarten verkopen en een reserveringssysteem opbouwen)

–     techniek (geluid en licht in de aula samen met de leerlingen van de technische commissie)

–     communicatie (leerlingen, ouders, pers)

Er zijn in totaal rond de 70 leerlingen bij de voorstelling betrokken.
De repetities zijn op woensdag en vrijdag van 16.00 – 18.00 uur.

Er zijn twee repetitieweekeindes:

zaterdag 26-11 & zondag 27-11
zaterdag 4-2 & zondag 5-2

Uitvoeringen:

generale repetitie: vrijdag 17-2
shows: zaterdag 18-2 tot en met woensdag 22-2

Als je geïnteresseerd bent: kom langs bij Malte, Mark, Steffanie of Wouter.
Er is een vergoeding mogelijk. Samen met Erica overleg je op welke wijze je hulp vergoed wordt.

Alvast héél erg bedankt voor je hulp 😊

ENGLISH

For the Show we are urgently looking for colleagues who can help us!
This year we play Möbius, a bilingual adaptation of die Physiker  by Alfred Dürrenmatt (English: The Physicists)

We can use help with:

–   directing assistance (together with Malte)

–   production (making clothes and set pieces with the students of the production team)

–   ticket sales (selling tickets online and building a reservation system)

–   technology (sound and light in the auditorium together with the students of the technical committee)

–   communication (pupils, parents, press)

A total of around 70 students are involved in the play.
Rehearsals are on Wednesdays and Fridays from 4-6pm.

There are two rehearsal weekends:

Saturday 26-11 & Sunday 27-11
Saturday 4-2 & Sunday 5-2

Shows:

dress rehearsal: Friday 17-2
shows: Saturday 18-2 to Wednesday 22-2

If you are interested: drop by Malte, Mark, Steffanie or Wouter.
Compensation for your time and efforts is possible. Together with Erica, you can discuss how your help will be reimbursed.

Thank you very much for your help 😊