We zullen als school gaan deelnemen aan een innovatietraject van Voortgezet Leren (van de VO-raad) over formatief werken. Zie hier meer info: Informatiepakket-Innovatietraject-Voortgezet-Leren-2022-1.pdf (voortgezetleren.nl).

In het kort komt het erop neer dat we 1,5 jaar lang kennis en ervaring op gaan doen over formatief werken. Dit doen we op basis van informatiedagen, trajectbegeleiding en door deel uit te maken van een groep van 7 scholen die hetzelfde programma volgen. We zullen in die scholengroep ook van elkaar leren door bij elkaar te gaan kijken en uit te wisselen. Het doel is om meer te weten te komen over het onderwerp en om op welke manier dan ook ermee te gaan experimenteren. En wie weet waar het toe leidt op onze school…?

De innovatiegroep bestaat uit Elise Ase, Ronald Bnr, Chris Ell, Jane Hmj, Joeri Kgo, Priscilla Klp, Niek Kzn, Rose Stm en Joost Vaj. Op 21-6 is ons avontuur begonnen, en wel met een eerste bijeenkomst verzorgd door Voortgezet Leren. Twee projectmedewerkers van de VO-raad hebben bij ons op school de startsessie verzorgd, en zullen gedurende het traject ons en de andere deelnemende scholen blijven begeleiden. In het volgende schooljaar zullen we de structuur van de Ontwikkelgroepen (OG’s) volgen, waarbij Niek Kzn en ondergetekende als kartrekkers de leiding zullen nemen.

Ik ben enorm benieuwd wat dit avontuur ons allemaal zal gaan brengen, en beloof bij deze met enige regelmaat verslag te doen.

Erik Veldman