26 t/m 30 september 2022

De Week Tegen Pesten is een landelijke projectweek die Stichting School & Veiligheid ieder jaar organiseert. De week staat helemaal in het teken van, je raadt het al: pesten. Er is speciaal voor deze week lesmateriaal ontwikkeld.

Waarom bestaat de Week Tegen Pesten? Wat is het doel?

Pesten is een belangrijk onderwerp als het gaat over sociale veiligheid op school. Pesten komt nog steeds voor op iedere school en in iedere klas. Als pesten niet tijdig wordt aangepakt heeft dit grote gevolgen. Onderzoeken tonen aan dat slachtoffers van pesten, zelfs jaren later nog, kampen met psychische problemen. Naast de negatieve gevolgen voor de slachtoffers, tast pesten het gevoel van veiligheid aan bij álle leerlingen. Het zorgt voor een negatieve sfeer in de hele groep. Extra aandacht is nodig.

Deze week is gekozen omdat het goed is om aan het begin van het schooljaar een sterke start te maken met het werken aan een fijne en veilige school. In deze eerste weken kun je de meeste invloed uitoefenen op een positieve groepsvorming. De Week Tegen Pesten helpt daarbij.

Waarom heet deze week, de Week Tegen Pesten? Het klinkt zo negatief.

Met de Week Tegen Pesten willen we dat zo veel mogelijk scholen aandacht besteden aan pesten – of beter gezegd – aan het maken van een goede start met elkaar. Het is belangrijk om het onderwerp pesten bespreekbaar te maken en te houden. Dit is ook wat leerlingen aangeven. Zij vinden het belangrijk dat er over pesten gepraat kan worden in de klas. Hierbij steekt Stichting School & Veiligheid in op positieve groepsvorming, want dat is immers het werkzame element in het creëren van veilige groepen waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Jezelf en de ander hierin accepteren is ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd willen we ook het beestje bij de naam noemen. Het is en blijft pesten; iets wat voor velen een blijvende invloed op hun leven heeft. Dus door in te steken op positieve groepvorming, willen we tegelijkertijd pesten tegengaan.

Voor wie is de Week Tegen Pesten? 

In de Week Tegen Pesten sta jij als docent centraal. Als docent speel je een grote rol in het realiseren van een prettige groep en veilige klas voor iedereen. Docent zijn betekent zoveel meer dan alleen het overdragen van kennis aan leerlingen. Naast wiskunde, taal, scheikunde en geschiedenis leer je ze ook hoe je met elkaar omgaat. Welk gedrag wel en niet toelaatbaar is. En wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep én een burger in een samenleving.

Lesmateriaal

Hieronder vind je een aantal links die lesmateriaal bevatten om als docent/mentor te gebruiken in je klas. Neem ook eens een kijkje op de website weektegenpesten.nl voor extra informatie. In de komende weken zullen er ook posters rond dit thema in school komen te hangen.

Week tegen pesten, links

Homepage – Week tegen pesten

Lesmateriaal Grapje! Moet toch kunnen?! – Week tegen pesten

Een greep uit het lesmateriaal:

Lessen van kanaal Respect Leskanaal – LessonUp

Week tegen pesten-complimentenspel.pdf

C2_Kletskaartjes-over-‘Grapje-Moet-toch-kunnen_VO.pdf (schoolenveiligheid.nl)

(bron: weektegenpesten.nl)

Marja Selier

Michiel Hugens