Graag komen we, zo aan het einde van dit schooljaar, nog één keer bij jullie terug om de laatste ontwikkelingen van het “Extra Handen” project te delen!

We kijken terug op een mooi, spannend en inspirerend jaar waar veel mensen betrokken zijn geweest bij een initiatief dat vrijwel geen voorbereiding kende, maar “on the job” tot stand is gekomen.

Vooraf hadden we drie doelen. Natuurlijk moest er Corona-achterstand bij de leerlingen worden weggewerkt. Daarnaast hadden we de hoop dat studenten als een “rolmodel” voor de leerlingen zouden kunnen fungeren. De derde ambitie die we hadden was om studenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het onderwijs en ze wellicht te enthousiasmeren docent te worden! Al met al een ambitieus plan!

En hoe staan we er nu voor? Wat hebben we bereikt, wat hebben we ervan geleerd, wat was de opbrengst, gaan we verder, en zo ja, hoe?

Sommige uitkomsten zijn meetbaar. Zo zijn leerlingen en docenten die een hulpvraag hadden gedurende het jaar door 35 studenten “begeleid”. Er is meer dan 2000 uur begeleiding gegeven aan leerlingen individueel, aan kleine groepjes en bij ondersteuning in de klas of bij surveillance! De leerlingen zijn gemiddeld 4 tot 8 keer door een student begeleid. Er zijn 4 studenten die gaan kiezen voor een carrière in het onderwijs.

Andere uitkomsten zijn wat minder meetbaar, maar zeker net zo relevant. Via enquêtes in Forms hebben we de leerlingen; de studenten en het team Extra Handen gevraagd naar hoe zij het project hebben ervaren en naar mogelijke opbrengst.

“Extra Handen is in z’n algemeenheid als zeer positief ervaren, leerlingen zeggen hogere cijfers gehaald te hebben en vooral het contact met de studenten als heel tof ervaren hebben. Echter, het was niet altijd duidelijk wat de leervraag was en het contact met de docenten werd zo hier en daar gemist. De studenten vonden het met name fijn om met leerlingen individueel te werken. Verder was een heel belangrijk thema dat telkens genoemd werd “communicatie”. We hebben gewerkt met een reserveringssysteem dat werkte om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar dat niet direct een goed communicatiemiddel bleek te zijn om afspraken te maken. De meeste begeleiding is gegeven in de mediatheek en OLC. Zeker niet onbelangrijk is het feit dat de studenten het “werken op het Rijnlands” heel prettig en gezellig gevonden hebben en dat ze blij zijn met wat ze gedaan hebben.

Kortom, we zijn trots op het feit dat we met z’n allen iets moois neergezet hebben, dat op bepaalde punten absoluut geoptimaliseerd moet worden, maar dat het waard is om volgend jaar door te zetten. En dat is wat we gaan doen!

Tot slot. Het is meer dan verdiend om op deze plaats Angela, Henriëtte, Nathasja en Tessa heel hartelijk te bedanken voor hun positieve en flexibele inzet bij het project! Dankjulliewel!

Michèl en Dorothé