Terug naar het nieuwe normaal

De directe effecten van het Coronavirus lijken inmiddels achter de rug. Geen lessen die gestreamd moeten worden, geen buitensporige afwezigheid van leerlingen of collega’s of de dreiging van de mogelijkheid van een vervroegde kerstvakantie. Nee, het lijkt alsof de rust is weergekeerd aan de Apollolaan nr 1 in Oegstgeest.

Die rust is echter uiterlijke schijn. Achter de muren wordt met elkaar hard gewerkt om het onderwijs vorm te geven. Aan de hand van het nieuwe school- en het daaruit voortvloeiende afdelingsplan wordt het onderwijs vormgegeven. In die plannen is er ruimte voor onderwijs dat inspireert en maatwerk mogelijk maakt en juist in deze tijd om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Voorbeelden daarvan zijn de talige vaardigheidstoetsen voor Frans en Duits. Doel van deze reizen is om taalvaardigheid praktisch te toetsen en dat kan het beste op “vreemde” locaties. Een ander nieuw initiatief is de uitwisseling met een Franse school in de stad Auray. Voor een viertal leerlingen, Jayden, Djamilla, Jasmijn en Florentina, betekent dit dat ze twee weken lang deelnemen aan het Franse onderwijs en het gezinsleven van een Franse familie. Vervolgens nemen vier Franse leerlingen deel aan ons school- en hun sociale leven. Spannend voor alle betrokkenen.

Niet nieuw maar wel terug zonder allerlei restricties is de deelname van 24 leerlingen aan een driedaagse excursie naar Straatsburg. Hier hebben ze kennis genomen van het Europees parlement. Op de terugweg werd Verdun nog aangedaan om toch nog maar eens te ervaren wat er rond die plek ten tijde van de eerste wereldoorlog allemaal heeft plaatsgevonden.

Nieuw is dat via een pilot in 5 vwo de leerlingen de mogelijkheid hebben om een aantal dagen op stage te gaan. Deels afgekeken van de tto-afdeling gaan leerlingen op eigen initiatief kennis maken met beroepen of diensten. Het kan ook zijn dat de stage gaat over het ontplooien van initiatieven die te maken hebben met de vergroting van de eigen maatschappelijke betrokkenheid.

Zoals beloofd aan de huidige examenleerlingen is de reisweek voor hen alsnog gehouden. Na de herfstvakantie waren bijna alle leerlingen op pad in Rome, Polen, Normandië/Parijs, Berlijn, Sardinië, IJsland  en Napels. Door het mooie weer en de bijzonderheid van reizen in het examenjaar konden we in periode twee starten met veel blije maar ook veel vermoeide gezichten. De foto’s van de diverse locaties vertellen veel over de geslaagde week.

Voor de huidige 5e klassers zal de reisweek in 2023 geheel anders zijn dan in de afgelopen jaren. Ieder voorexamenniveau kent een eigen reis. Met een aantal leerlingen en docenten zal in 5 vwo het reisdoel en het reisprogramma worden opgezet. Bij het schrijven van dit stuk staat dit nog niet vast. Uitzondering op deze keuze zijn de leerlingen die het gymnasium volgen. Deze groep zal traditiegetrouw naar Rome gaan.

Kortom, er zijn interessante nieuwe dingen voor de leerlingen in de bovenbouw van het vwo gaande.

Ik startte mijn bijdrage met de constatering dat de uiterlijke schijn rond rust in het onderwijs bedriegt. Bij het verzorgen van het onderwijs valt ons op dat leerlingen in de tijd na Corona moeite hebben om de onderwijsdraad goed op te pakken. In de media zoals het NRC van zaterdag 3-12 jl. wordt aangegeven dat veel leerlingen stress en prestatiedruk ervaren. Dat levert zowel aan de kant van de leerlingen als docenten stress op. Voor de leerlingen omdat beoogde doelen niet worden behaald en voor de docenten omdat lessen een andere dynamiek kennen door het gedrag van leerlingen.

Kortom, we doen onszelf en elkaar te kort. Laat ik daarom de aloude gedachte uitspreken “dat alles wat je aandacht geeft bloeit”. Laten we dus aandacht hebben en houden voor elkaar in 2023.

Mede namens het 4-5-6 vwo team wens ik u fijne feestdagen en een boeiend en gezond 2023 toe.

Michèl van der Zeeuw,
Afdelingsleider 4-5-6 vwo