Success is not final, failure is not fatal; it is the courage to continue that counts.

Winston Churchill

“Mijn eerste schoolweek was wel heel erg wennen aan de drukte en aan het wisselen van de lokalen”

“Toen kregen we een boekje: de Immersion Course, dat vond ik heel moeilijk omdat alles in het Engels was”

“Ik vond het Engels praten in het begin wel moeilijk, maar aan het eind verstond ik het wel”

“Het waren vier heerlijke dagen”

Een greep uit de reacties van onze tto 1 leerlingen op de eerste schoolweken. Inmiddels kunnen ze de weg in school vinden en zijn al aardig ingeburgerd. Sommige leerlingen vinden de lessen in het Engels best pittig, maar we kunnen hen geruststellen; de ervaring leert dat veel eerstejaars tto leerlingen tot Kerst best moeite hebben sommige vakken in het Engels te volgen en huiswerk te plannen. De vakdocenten geven adviezen, woordenlijsten en heel soms ook een stukje in het Nederlands les om hen te helpen.

Het is ook een hele overstap van een groep 8 met, voor sommigen, weinig huiswerk naar een school die van je verwacht dat je ook thuis tijd in het schoolwerk steekt. Vooral tto leerlingen hebben vaak op de basisschool weinig hoeven doen om hoge cijfers te behalen. Nu moet er gestudeerd worden en vallen er soms wel wat traantjes bij het behalen van “maar een 7”.

Mentoren gebruiken de mentorflexuren om de leerlingen te coachen in planning en organisatie en “maatwerk” te leveren. Het boek Tumult speelt daar een belangrijke rol in. Het bevat veel tips om je huiswerk goed aan te pakken. Als ouders kunt u uw zoon/dochter helpen door over hun schouder (ook online) mee te blijven kijken naar huiswerk en resultaten. Een aantal leerlingen heeft echt nog een ouder nodig die helpt met tas inpakken en organisatie van het bureau! Soms kan het verstandig zijn om de mobiele telefoon ’s avonds beneden op te laden….

De eerste proefwerkweek zit erop en de resultaten geven een goed beeld van de voorbereiding en vorderingen. Het kan aanleiding zijn om nog eens goed te kijken naar planning en organisatie zowel op school als thuis. De 10-minuten ouderavonden zijn druk bezocht, veel ouders hebben met hun zoon/dochter en vakdocent besproken wat er goed gaat en wat er beter kan.

tto 2

Dit jaar bestaat het tweede niveau tto 2 uit twee klassen: t2a is de tto atheneumklas en t2g de tto gymnasiumklas. In de mentorflex moeten de leerlingen, zelfstandiger dan vorig jaar, aan de slag met opdrachten en huiswerk. Voor een aantal leerlingen blijft dit moeilijk; zij hebben moeite om stil en geconcentreerd aan het werk te gaan en verstoren hiermee de concentratie van medeleerlingen tijdens de lessen. De mentoren bespreken dit met individuele leerlingen en nemen contact met u op als dat nodig is. Vooral in deze leerlaag komt naar boven dat een aantal leerlingen nog geen werkdiscipline heeft en nog niet gewend is om echt te studeren.

Alle tweede klas leerlingen hebben de voorstelling LIKE van de theatergroep Playback bijgewoond. Een indrukwekkend verhaal over pesten en gepest worden. Het was goed om te zien dat onze leerlingen zo betrokken waren en actief oplossingen aandroegen op het toneel.

De organisatie van de reis naar Engeland draait op volle toeren. De accommodatie en vervoer zijn geboekt en we zijn druk bezig met de invulling van het programma. Op woensdag 11 januari bent u als ouders uitgenodigd om hier meer over te horen.

tto 3

Dit derde leerjaar wordt een jaar van keuzes maken. Keuzes op het gebied van profielkeuze, en inzet en motivatie. Ga ik voor zesjes of voor achten? Welke vakken ga ik kiezen?

Maar ook op ander terrein worden leerlingen gevraagd (gedwongen?) om een keuze te maken: ga ik drinken en/of roken? Laat ik mij overreden of blijf ik bij mijzelf? Veel vragen, twijfels en keuzemomenten die een rol spelen in het leven van de gemiddelde (tto 3) puber.

Bovendien merken wij dat bij een aantal leerlingen de lat erg hoog ligt en de werkdruk toeneemt. Het is voor hen moeilijk om te accepteren dat “een goed resultaat” en je best doen voldoende is en dat niet alles perfect hoeft te zijn. Het beroemde Pareto principe (80/20 regel) is ook hier van toepassing. We zien we vaak dat ongeveer 20% van je werk of taken zorgt voor 80% van je behaalde resultaten. Nog veel langer studeren levert relatief maar een klein percentage verbetering in het cijfer. Het allerbelangrijkste is om je huiswerk goed bij te houden, dan is een repetitie wat het hoort te zijn: een herhaling.

Gelukkig kunnen ook de tto 3 leerlingen op reis naar Londen gaan van 13 tot en met 17 maart. Zij verblijven bij gastgezinnen en gaan Londen verkennen.

Genoeg leuke activiteiten in het vooruitzicht dus. Voor nu wens ik u fijne feestdagen en een goed, gezond 2023 toe.

Marieke Goinga,
Afdelingsleider tto