Deze week zijn veel van onze leerlingen op reis! 4 havo zit in Polen, 5 atheneum in Berlijn, 5 gymnasium in Rome en 5 tto in Engeland.