27 graden Celsius buiten. De bel luidt net om aan te geven dat het laatste lesuur is gegeven. De leerlingen gaan huiswaarts om zich in het weekend voor te bereiden voor de laatste afsluitende week in het schooljaar 2021-2022. Het jaar lijkt om te zijn gevlogen. Ik haal mij nog zo voor de geest de opstartactiviteit van de leerlingen in 4 vwo namelijk het suppen in het Valkenburgse meer. Wat is het weer een bijzonder schooljaar geweest door de constante invloed van het Covid-19 virus en de mogelijke restricties voor de samenleving en het onderwijs in het bijzonder.

Ik ben er trots op dat de signalen van leerlingen en ouders overwegend positief zijn geweest hoe wij in het afgelopen jaar het onderwijs hebben kunnen aanpassen naar de mogelijkheden van dat moment. Wat lastig lijkt te zijn is het terugkeren naar het nieuwe normaal. Een proces dat zeker nog enige tijd zal duren en waarbij we in samenspraak met elkaar moeten blijven bekijken hoe we leerlingen kunnen helpen. Dit kan binnen school zijn door extra lessen te organiseren, door gebruik te maken van de studenteninzet via het systeem van zogenoemde “extra handen”. Het kan ook door activiteiten te organiseren die het er voor zorgen dat leerlingen met elkaar andere dingen doen zoals de excursie naar de Biesbosch van 4 vwo. Maar het startpunt kan ook zijn in de mentorles door met elkaar stil te staan bij de vraag: “hoe gaat het met je?”

Biesbosch

Ook dit jaar was er weer de teleurstelling van het niet doorgaan van de reisweek voor de voorexamenleerlingen. Deze wordt nu gehouden na de herfstvakantie in het nieuwe schooljaar. Wel waren de leerlingen in 4 en 5 vwo met Frans en/of Duits in hun profiel  op pad om op locatie hun spreekvaardigheden te toetsen in gesprek met locals. Een prima aanvulling op het curriculum omdat het leren van een taal niet alleen in het lokaal zal plaatsvinden. Als vanouds waren er in de afgelopen tijd de praktische schoolonderzoeken in Limburg (Ak) en Meijendel (Bi). Intensieve dagen maar gelukkig ondersteunde het weer het geheel met veel zonneschijn.

De eindexamenkandidaten weten inmiddels of ze zijn geslaagd. Deze werden op vrijdag 10 juni jl. feestelijk onthaald met een erehaag gevormd door de andere leerlingen  van de school. Zie ook de schoolsite voor beelden van dit moment. Voor de nog niet geslaagden is er nog de mogelijkheid van een nieuwe poging in het tweede of het derde tijdvak. Voor een behoorlijk aantal leerlingen is dit dus nog een spannende periode. Ik hoop uiteindelijk dat een groot aantal leerlingen het vwo diploma zal behalen en vervolgens nieuwe stappen gaat zetten buiten de deuren van de school.

Nog enkele weken richting de vakantie. Ik hoop dat een ieder dit schooljaar op een goede manier zal afsluiten. Ik zie uit naar een nieuw schooljaar waarin weer meer de ruimte is voor onderwijsontwikkeling en waarin niet de omstandigheden het schoolleven dicteren. Ik wens iedereen mede namens het 4-5-6 vwo team een mooie en gezonde vakantie toe.

Michèl van der Zeeuw

Afdelingsleider 4-5-6 vwo