Juli 2022

Boeken inleveren alle leerlingen

Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 3

Diploma-uitreiking havo/vwo/tto (2e tijdvak)

Rapport ophalen

Zomervakantie

Uitslag CE3

Augustus 2022

Eerste schooldag na zomervakantie

Oktober 2022

Herfstvakantie