Klas v2b heeft voor de maatschappelijke stage meegedaan met de dagbesteding van Wijckerslooth. De leerlingen werden opgedeeld in groepjes van 4 en hebben meegedaan met de verschillende onderdelen van de dagbesteding. Gymnastiek, spelletjes en goede gesprekken.