Donderdag 12 mei starten de eindexamens voor onze 5 havo en 6 vwo leerlingen. Hiervoor is de afgelopen periode hard gestudeerd. Wij wensen onze examenleerlingen veel succes toe met de laatste voorbereidingen en daarna het maken van de examens!

Examenrooster >>>