Je kunt hier het digitale aanmeldingsformulier voor de brugklas van 2023-2024 invullen. Het formulier is ook per post op te sturen (download aanmeldformulier).

  GEGEVENS LEERLING


  NeeJa

  OUDER(S)/VERZORGER(S)

  Ouder/Verzorger 1


  Afwijkend adres ouder/verzorger 1
  Ouder/verzorger 2


  Afwijkend adres ouder/verzorger 2
  BEREIKBAARHEID

  Voor urgente situaties  SCHOOL VAN HERKOMST

  ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT

  Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig rapport over de
  leerling
  van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig rapport d.m.v. de aanmeldingscode op het
  adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt. Het adviesblad ontvangen wij graag z.s.m. van u.

  Indien het adviesblad al beschikbaar is:


  Indien in het buitenland schoolgaand geweest:  MEDEDELINGEN BETREFFENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN


  SCHOOLPUBLICATIES EN PRIVACY


  PLAATSINGSVERZOEK


  OUDERBIJDRAGE

  De ouder/verzorger die het aanmeldingsformulier ondertekent ontvangt de facturen via haar/zijn e-mailadres.  Per post
  Het ingevulde aanmeldingsformulier (voor het reguliere brugjaar of voor het tto-brugjaar), voorzien van een pasfoto, kan per post worden toegestuurd aan de leerlingenadministratie van de school:

  Het Rijnlands Lyceum
  t.a.v. Leerlingenadministratie
  Postbus 61
  2340 AB Oegstgeest

  Sluitingsdatum aanmelding: 15 maart 2023

  N.B.
  Voor basisscholen die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband Leiden geldt dat aanmelding pas in behandeling genomen wordt wanneer het adviesformulier van de basisschool is overlegd. Informatie hierover krijg je van de basisschool.

  Voor vragen kunt u terecht bij: