De mini-lesjes voor groep 7 zitten vol. We ontvangen iedereen volgend schooljaar heel graag, als de leerlingen in groep 8 zitten.