Zorg- en adviesteam

Het zorg- en adviesteam (ZAT) adviseert in geval van zorgvragende leerlingen. Het team bestaat uit de zorgcoördinator, externe deskundigen op het gebied van jeugdzorg en, zonodig, docenten van de school die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding. 

De zorgcoördinator, mentoren en afdelingsleiders kunnen leerlingen in bespreking brengen. Het ZAT kan daarnaast een stimulerende rol spelen bij het opzetten van meer preventieve of signalerende activiteiten. Te denken valt aan het vroegtijdig onderkennen van depressies bij leerlingen, preventie van gebruik/misbruik van alcohol en drugs, en seksuele intimidatie. 
Eens in de acht weken vindt een vergadering plaats. Ongeveer twee weken voor elke vergadering krijgen de afdelingsleiders en de zorgcoördinator van de ZAT-coördinator de vraag voorgelegd of er binnen hun teams behoefte bestaat om advies te vragen of leerlingen in te brengen die verdergaande begeleiding nodig lijken te hebben dan de school kan bieden. De zorgcoördinator is altijd vertegenwoordigd in de ZAT-vergadering.   

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl