Visie op onderwijs

Pedagogische Visie

Wij gaan er van uit dat mensen gedreven worden door drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie. Wij zien de mens als gemotiveerd om zich te ontwikkelen en daartoe toegerust; individuele verschillen beschouwen wij als een gegeven.

  • Wij bevorderen de individuele én de sociale ontwikkeling van leerlingen; wij bereiden de leerlingen voor op een actieve, betrokken en verantwoordelijke rol in de samenleving.
  • Wij bieden de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat, waarin we duidelijk maken wat we van leerlingen vragen en ze helpen bij het voldoen aan die doelstellingen.
  • Wij stimuleren ontwikkeling van leerlingen door - rekening houdend met de mogelijkheden van leerlingen - positieve hoge verwachtingen uit te spreken.
  • Wij stimuleren ontwikkeling van leerlingen door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling.

Visie op leren

Leren is een mentale activiteit: informatie wordt pas kennis als je deze informatie integreert in wat je al weet. Leren is dus een proces waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan aanwezige kennis en zelf verbanden leggen.

Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van het schoolleven.
De docent regisseert het leerproces; centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit is: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze daarvan?
Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden, die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Door succeservaringen mogelijk te maken willen wij het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderen.
Binnen het gestelde kader moet de leerling zoveel mogelijk, samen met de docent, zelf doelen stellen, tijd managen en zijn eigen werk(-wijze) evalueren; kortom: zich eigenaar van het leerproces voelen.

Belangrijke kenmerken van het onderwijsaanbod

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is een lyceum, dat voorbereidt op hoger onderwijs en dat vanuit zijn traditie meer wil bieden dan een standaardpakket. Wij geven daarom prioriteit aan de volgende kwaliteiten:

  • Diepgang: wij bewaken de kwaliteit van de afzonderlijke vakdisciplines.
  • Aandacht voor "transfer'': leerlingen kunnen kennis en vaardigheden in samenhang en in een steeds wisselende context hanteren; de leerstof sluit waar mogelijk aan op zijn/haar leefwereld, slaat een brug met de wereld buiten de school en nodigt uit tot kritische en creatieve reflectie.
  • Internationalisering: wij willen onze leerlingen nadrukkelijk voorbereiden op een groeiende mondiale samenwerking.
  • Aandacht voor kunst en cultuur: in het curriculum (door bijvoorbeeld examenvakken) en buiten het curriculum (door extracurriculaire activiteiten) biedt de school leerlingen extra mogelijkheden om zich te ontplooien op het gebied van kunst en cultuur.
  • Het gebruik van ICT als medium: ICT is een belangrijke aanvulling op het palet aan mogelijkheden voor leerlingen om op verschillende manieren te leren en te communiceren.

Klik hier als u het document wilt downloaden (PDF).

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl