Tweetalig Onderwijs (tto)

Tto doe je zo op het RLO

Het tto is een (vwo) leerroute waarbij leerlingen hun Engelse taalbeheersing vergroten en zich breed oriënteren op het gebied van internationalisering (EIO: Europese en Internationale Oriëntatie). Wij verwachten van onze tto leerlingen dat zij wat “over” hebben qua capaciteiten en er wat “ voor over”  hebben om extra opdrachten en activiteiten te doen. De tto opleiding wordt afgesloten met een IB examen Engels en het reguliere vwo examen in het Nederlands.

Tto brugklas

In de brugklas volgen de leerlingen in de eerste week een Immersion Course English. In deze lesuren leren zij het “classroom English” dat zij nodig hebben om de Engelstalige lessen (history, geography, PE, Art&Design, drama, technology, maths, biology, music) te kunnen volgen. De leerlingen zijn verplicht om Engels te spreken in deze lessen, zowel met de docent als met elkaar. Ervaring leert dat het voor de meeste leerlingen wennen is, maar met het begin van het nieuwe kalenderjaar is het voor iedereen “business as usual”.

De vorderingen in de Engelse taalbeheersing in de Engelstalige lessen worden beoordeeld en als bilingual attitude vermeld.

In het jaarprogramma van de tto leerlingen zijn veel culturele en EIO activiteiten opgenomen. Het vak EIO staat ingeroosterd in de eerste twee leerjaren tto. In deze uren wordt gewerkt aan het internationaliseringdossier, dat in het tto koffertje wordt bewaard.

Bovendien doen de brugklassers een Engelstalige theater workshop en een internationaliseringsproject.

Tto 2

De tto-2 leerlingen gaan in de reisweek naar Finnborough waar zij een week in een public school verblijven en een Engelstalig programma volgen. Tevens doen alle tto-2 leerlingen mee aan het Europa Project. Na dit project worden de European junior ambassadors aangesteld die als taak hebben Europa op de Rijnlandse kaart te houden.

Tto 3

Samen met de tto-2 leerlingen nemen zij deel aan de Junior Speaking Contest, en wordt er per leerlaag een leerling afgevaardigd naar de regionale of landelijke finales. Alle tto-3 leerlingen doen mee aan een uitwisseling met een buitenlandse partnerschool.

tto-3 leerlingen sluiten hun schooljaar af met het bilingual project: een vingeroefening voor het Engelstalige profielwerkstuk dat zij in de vijfde klas schrijven.

 
Bovenbouw tto
In tto 4 wordt het vak European Studies aangeboden en beginnen de leerlingen met het IB English A programma dat opleidt tot het IB English A certificate. In tto 4 is er ook de mogelijkheid het Cambridge certificate te behalen. De tto 5 leerlingen volgen verplicht het vak Global Studies, een vak dat inzicht geeft in en kennis geeft over internationale betrekkingen.

Elke tto 5 leerling gaat een week stage volgen in een Engelstalig bedrijf, in Nederland of in het buitenland. Het organiseren, contacten leggen, brieven schrijven, zelfstandig reizen en werken is een zeer waardevolle ervaring voor leerlingen.

Na het behalen van het vwo-diploma volgt de uitreiking van het IB certificate en senior tto certificate. Ze zijn klaar voor de wereld, en het tto koffertje is hun bagage.

 
Toelatingscriteria
  • vwo advies van de basisschool
  • Voldoende resultaat voor de toelatingstoets

Kosten
  • tto lesgeld 645 euro
  • Ouderbijdrage 216 euro 
  • Reis tto 2 ca. 300 euro
  • Indicatie kosten uitwisseling tto 3: 250 - 1000 euro
  • Stage tto 5 naar eigen inzicht in te vullen

Ouders/verzorgers die de tto-lesgeldbijdrage niet kunnen betalen kunnen daarover contact opnemen met Stichting Leergeld (www.leergeld.nl). Indien dat onvoldoende oplossing biedt, kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de rector van de school. In overleg kan worden bezien welke oplossing in specifieke situaties haalbaar is. De school kan afspraken maken over een afbetalingsregeling of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

 

 

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl