Spaans in de brugklas

Alle leerlingen van de brugklas kunnen als extra vak het vak Spaans kiezen. In de internationale afdeling van onze school wordt het vak Spaans al sinds 1987 aangeboden. Met de vernieuwde basisvorming is het mogelijk om het leerstofaanbod nog meer naar het eigen inzicht van de school in te richten. De extra keuze voor Spaans bieden wij aan in de vrije ruimte van de basisvorming.

Naast onze keuze om alle leerlingen van de onderbouw intensief kennis te laten maken met verschillende kunstvormen (Art Studio), willen we ook de extra keuze bieden om Spaans te volgen als derde moderne vreemde taal in de brugklas (naast Engels en Frans). In de brugklas heeft het vak de status van kennismakingsvak: het resultaat telt niet mee voor de bevordering. Alleen wanneer voldoende leerlingen het vak kiezen (minimaal 20) kan het vak ook in het tweede en derde leerjaar als extra vak gevolgd worden. Vanaf het vierde leerjaar is Spaans een regulier keuzevak. Voorwaarde om Spaans als eindexamenvak te kunnen kiezen is dat het vak in de eerste drie leerjaren is gevolgd. Voorts geldt dat Spaans in de bovenbouw alleen als eindexamenvak wordt aangeboden bij voldoende belangstelling. Als de minimale groepsdeler (15) niet gehaald wordt moeten de leerlingen Frans of Duits als tweede verplichte moderne vreemde taal kiezen. De keuze om ook Spaans als moderne vreemde taal aan te bieden past uitstekend bij het internationale profiel van de school.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl