Indeling lesdag

8.25 eerste bel
8.30 1e lesuur
9.45 – 9.50 looptijd
9.50 2e lesuur
11.05 pauze
11.25 – 11.30 looptijd
11.30 3e lesuur
12.45 pauze
13.10 – 13.15 looptijd
13.15 4e lesuur
14.30 – 14.35 looptijd
14.35 5e lesuur
15.50 einde lesdag

Op dinsdag is er geen 5e lesuur

 

Schoolsoorten

Schoolsoorten Nederlandse afdeling

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft een Nederlandse afdeling met:

  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Binnen het vwo kunnen leerlingen het tweetalig (Engels/Nederlands) onderwijs (tto) volgen.

Schoolsoorten internationale afdeling

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft een internationale afdeling met:

  • een opleiding tot het international baccalaureate diploma programme (ibdp) en
  • het international baccalaureate middle years programma (ibmyp)

Zie de site van Het Rijnlands Lyceum International School.

Eerste leerjaar

Het brugjaar – m.u.v. het eerste leerjaar tto – is gemeenschappelijk: onafhankelijk van hun niveau zitten leerlingen bij elkaar in de klas.

Tweede leerjaar

Aan het einde van het eerste jaar heeft de leerling met alle vakken kennisgemaakt en kan er een goede keuze gemaakt worden tussen havo en vwo. De cijfers die zijn gehaald zijn daar natuurlijk belangrijk bij. Bij goede resultaten kan de leerling er ook voor kiezen om na de brugklas de gymnasium opleiding te volgen; vanaf de tweede klas worden dan ook de vakken Latijn en Grieks gegeven.

Derde leerjaar

Het derde niveau bestaat uit havo-, atheneum- en gymnasium-klassen. In dit leerjaar staat de voorbereiding op de profielkeuze van de tweede fase centraal.

Bovenbouw

In de bovenbouw geldt het tweede-faseprogramma (havo-, atheneum en gymnasiumklassen).
Tweetalig vwo (Nederlands/Engels)
Binnen de Nederlandse afdeling kunnen leerlingen het tweetalig onderwijs (tto) volgen. Leerlingen in het tto stromen na het brugjaar door naar het atheneum of gymnasium.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl