Schoolgids

In deze gids vindt u naast de algemene gegevens over de school onder andere informatie over financiële zaken. De reglementen en procedures zijn hieronder als aparte bijlages opgenomen.

De gids is gedurende het jaar aan veranderingen onderhevig. Hier vindt u de meest recente versie.

ROSgids 2021-2022 (PDF) (versie augustus 2021).

Reglementen en procedures:

Bevorderingsreglement
School in cijfers
Toetsing en beoordeling
Gedragsregels
Leerlingenstatuut
Pestbeleid
Privacy
Protocol dyslexie
Protocol genotmiddelen
Reglement genotmiddelen
Reglement ernstige misdragingen
Reglement internet en sociale media op school
Reglement sponsoring en fondsenwerving
Reglement veiligheidsbepalingen
Reglement vrijwillige ouderbijdrage
 

 

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl