Ouderbijdrage

Het Rijnlands Lyceum ontvangt van het rijk een vergoeding. Deze is onvoldoende om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven en de gewenste voorzieningen te kunnen aanbieden. Vandaar dat wij aan de ouders/verzorgers een bijdrage vragen, teneinde extra voorzieningen en activiteiten te kunnen bekostigen die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
De bijdrage is in beginsel vrijwillig. Toelating van leerlingen tot de school is dus niet afhankelijk van betaling van de ouderbijdrage. Het bevoegd gezag kan echter besluiten om in geval van niet-betaling de leerling niet te laten profiteren van de extra voorzieningen. 
De ouderbijdrage bedraagt € 216 (prijsniveau 2021-2022).

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl