Ouderavonden

Voor alle ouders van alle leerlingen van alle niveaus wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een informatieavond georganiseerd waarop ouders kunnen kennismaken met de nieuwe afdelingsleider, de nieuwe mentor van de klas, en met elkaar. Tijdens deze avonden wordt door de afdelingsleider algemene informatie verstrekt over het jaarprogramma. Vanaf het derde leerjaar verstekken de afdelingsdecanen informatie over het “LOB”-programma (Loop Baan Oriëntatie) . Gedurende het tweede deel van de avond informeert de mentor de ouders/verzorgers over de organisatie van de leerlingbegeleiding.

 

U bent hier