Opbouw Nederlandse afdeling havo-vwo

Onderbouw

Brugklas

Met uitzondering van de leerlingen die worden toegelaten tot het tweetalige onderwijs, worden alle leerlingen heterogeen geplaatst.
De leerlingen van het brugjaar beginnen hun kennismaking met de school met een intensieve introductieweek. 

Tweede niveau

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de tweejarige brugperiode vervangen door een éénjarige brugperiode. De bevorderingsregeling zijn gepubliceerd in de schoolgids.

Derde niveau

Het derde niveau bestaat uit 3 havo-klassen, 3 aheneum-klassen en een gymnasiumklas. In dit leerjaar staat de afsluiting van de periode van de basisvorming en voorbereiding op de profielkeuze van de tweede fase centraal.

Bovenbouw

4 havo – 5 havo

Het vierde en vijfde leerjaar van de havo-afdeling staat geheel in het teken van het afsluitende eindexamen. Het klassenverband heeft plaatsgemaakt voor clustergroepen. Verdeeld over de twee schooljaren worden de leerlingen voor het schoolexamen getoetst. De diploma-uitreiking aan het einde van de schoolloopbaan is op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest een bijzonder en welhaast unieke gebeurtenis. Van alle eindexamenkandidaten wordt met een persoonlijke toespraak tijdens een feestelijke sessie in de aula van onze school afscheid genomen. Jaarlijks kiest een kleine 10% van de leerlingen die geslaagd zijn voor het havo-diploma ervoor om bij ons op school de loopbaan te vervolgen in 5 vwo.

4 vwo

In het vierde leerjaar van de vwo-afdelingen zijn de leerlingen nog in klassenverband gegroepeerd. Gedurende dit schooljaar worden de verplichte vakken van het gemeenschappelijke deel van het eindexamenprogramma zoveel mogelijk afgerond (geschiedenis 1, maatschappijleer 1, ckv1) en worden de leerlingen voorbereid op de definitieve profielkeuze voor 5 en 6 vwo. Ook nemen de leerlingen deel aan een project over internationalisering.

5 vwo – 6 vwo

Ook voor de leerlingen van 5 en 6 vwo geldt dat zij het onderwijs voornamelijk in clustergroepen volgen. De beide leerjaren staan geheel in het teken van de voorbereiding voor het eindexamen, en in beide leerjaren worden toetsen voor het schoolexamen afgelegd. Ook de eindexamenkandidaten van 6 vwo besluiten na het centraal examen in juni hun schoolcarrière in stijl met een feestelijke afsluitende bijeenkomst in de aula, waar iedere eindexamenkandidaat persoonlijk ten afscheid wordt toegesproken.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl