Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten. Op verzoek verstrekt de administratie informatie over de verzekeringsvoorwaarden en behandelt zij schademeldingen.

U bent hier