Onderwijs

Periodisering van de vakken

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Iedere periode bestaat uit acht lesweken en wordt afgesloten met een, negende, toetsweek. Per periode krijgen de leerlingen maximaal acht vakken, en niet twaalf, dertien of veertien vakken zoals voorheen het geval was. Sommige vakken staan elke periode op het lesrooster. Kleinere vakken komen maar in één, twee of drie lesperiodes aan de orde. De leerling kan per periode de aandacht richten op minder vakken en hoeft zich dus ook op minder toetsen te concentreren. Elk lesuur duurt 75 minuten.

Met deze onderwijsorganisatie ontstaat er rust en continuïteit in de lesdag: er zijn minder startmomenten voor leerlingen en leraren op een dag, minder leswisselingen en er is sprake van een compactere lesdag dan voorheen. Het studiementoraat in de onderbouw sluit perfect aan bij wat de leerlingen in het basisonderwijs gewend waren. Ingeroosterde studieuren in de bovenbouw bereiden de leerlingen goed voor op de eisen van het vervolgonderwijs.

Lestijd en studietijd

We verdelen de onderwijstijd in lestijd en studietijd. De nadruk ligt op het contact tussen de docent en de leerlingen binnen een les. Studietijd is voor vormen van leren waarvoor klassikale les niet de meest geschikte vorm is, omdat de leerlingen zelf dingen moeten maken of verwerken, in hun eigen tempo, sommigen met behulp van intensieve begeleiding van een docent en anderen volledig zelfstandig.

Lestabellen

De lestabellen voor de onderbouw, TTO, en de bovenbouw vindt u in onze ROSgids 2020-2021, pagina 20 t/m 22.

In deze tabellen verwijzen de getallen naar het aantal periodes in het schooljaar waarin de leerlingen een vak volgen. Wanneer er, bijvoorbeeld, bij het vak Nederlands 4 staat, betekent dit dat het vak Nederlands in 4 periodes twee keer 75 minuten per week wordt aangeboden.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl