Onderbouw

Keuzes in de tweede klassen:

Al in de tweede klas besteden wij aandacht aan het maken van keuzes. Een belangrijke voorwaarde voor het maken van goede keuzes is een helder idee te hebben over jezelf, over wie je bent, wat je leuk of belangrijk vindt in het leven, waar je goed in bent, en ook waar je minder goed in bent. 

De leerlingen krijgen in de gewone vaklessen een eerste indruk welke rol de schoolvakken spelen in de wereld van studie en beroep. De decaan geeft een decaanles in het tweede leerjaar waarbij vooruitgekeken wordt op de te maken keuzes in het derde leerjaar. 

 

Keuzes in 3 vwo en 3 havo:

In het derde leerjaar maken de leerlingen de belangrijke profielkeus voor hun verdere schoolloopbaan. Er moet gekozen worden kiezen uit de volgende vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid. Daarnaast moet nog een vak gekozen worden in de "vrije ruimte". Om die keus goed te kunnen maken, geven de mentoren en decanen een lessenreeks met behulp van de methode KeuzeWeb. Daarin wordt aandacht besteed aan de wereld van studie en beroep, aan de doorstroomrechten naar het Hoger Onderwijs. Bovendien werkt de leerling aan de ontwikkeling van een goed zelfbeeld (wat wil ik? wat kan ik?). De mentoren en de decanen hebben in het voorjaar individuele gesprekken met de leerlingen over de te maken profielkeuze. De vakprognoses van de vakdocenten worden daarbij aan de leerlingen kenbaar gemaakt.
De methode KeuzeWeb zit in de decanensite verwerkt. In hun persoonlijke portfolio is vervolgens te zien welke activiteiten ze hebben ondernomen ter oriëntatie op hun profielkeuze. De decaan én de mentor zullen deze portfolio's bekijken en met de leerling bespreken.

Ouders kunnen, als ze aangemeld zijn op de decanensite de vorderingen van hun eigen kind(eren) volgen: welk profielkeuzes en welke opdrachten uit KeuzeWeb gemaakt zijn.

U bent hier