Decanen-nieuws

Nieuwsberichten over het decanaat zijn te vinden op de decanenwebsite.

Decanen

havo:
Dhr. S. Eberwijn
  071-5193538
  s.eberwijn@rijnlandslyceum-rlo.nl


vwo:
Mw drs. W.E. van der Sar
  071-5193539
  i.vandersar@rijnlandslyceum-rlo.nl

Loopbaanoriëntatie

Gedurende de gehele schoolloopbaan is er aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. In de onderbouw maken de leerlingen kennis met de wereld van studie en beroep via de vaklessen. De decanen verzorgen in de tweede klas een mentorles over dit onderwerp.

In het derde leerjaar ligt de nadruk op de oriëntatie op het bovenbouwprogramma van de tweede fase. De decanen en de mentoren verzorgen de keuzebegeleidingslessen tijdens de mentoruren. De leerlingen bereiden zich voor op de keuze van een profiel voor de bovenbouw, waarbij de mogelijkheden en verwachtingen van de leerling op het gebied van studie en beroep centraal staan. Ze maken gebruik van de LOB-methode KeuzeWeb. De decaan heeft met elke leerling individuele gesprekken over de te maken profielkeuze. De mogelijkheden van de profielkeuze staat vermeld op rlo.dedecaan.net. Daar is ook een overzicht van de te kiezen vakken in de bovenbouw beschikbaar.

In het 'vrije deel' van het bovenbouwprogramma tweede fase is voor elke leerling LOB (LoopbaanOriëntatie- en Begeleiding) verplicht. In het vierde, vijfde, en voor vwo ook het zesde leerjaar houdt de leerling in het Portfolio van KeuzeWeb de verschillende activiteiten die zijn ontplooid ter verkenning van zijn studiemogelijkheden en beroepsmatige toekomst bij.

Meer informatie over de Loopbaan Orientatie- en Begeleiding is te vinden op de keuzesite van het decanaat:rlo.dedecaan.net
.
 

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl