Lockers

De lockers zijn voorzien van een elektronisch slot. De huur daarvan bedraagt € 15 per schooljaar. De leerlingen krijgen een pas in bruikleen om gebruik te kunnen maken van de locker. Deze pas blijft eigendom van de school; bij verlies van de pas is € 5 verschuldigd ter vervanging. Na het eindexamen of het op andere wijze verlaten van de school moet de pas worden ingeleverd.

U bent hier