Klachtenregeling

Met klachten kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot de daarvoor aangewezen personen binnen de schoolorganisatie, zoals afdelingsleiders, conrectoren, en uiteindelijk de rector. Normaal gesproken wordt een klacht over een docent of een medewerker in eerste instantie gemeld bij degene die de klacht betreft, zodat betrokkene de zaak kan verhelderen of kan rechtzetten. Lukt dat niet, of zijn er andere redenen waarom dit niet gewenst is, dan kan de leerling of ouder contact zoeken met de Contactpersoon (mevr. drs. W.E. van der Sar). Deze behandelt een klacht of een probleem niet zelf maar adviseert door wie de klacht het beste kan worden behandeld en monitort het verloop.

Interne vertrouwenspersonen en zorgcoördinator

Intern kunnen leerlingen zich bij vertrouwenskwesties wenden tot de vertrouwenspersoon van de school, mevrouw M. Selier. Voor het personeel zijn de interne vertrouwenspersonen mevrouw D. Gerdes en de heer C. Ellison.

Externe vertrouwenspersonen

Voor zaken die een grote mate van vertrouwelijkheid eisen zijn er externe vertrouwenspersonen, verbonden aan het Centrum Vertrouwenspersonen Plus: telefoon 06-81316936. Zie ook website www.cvp-plus.nl.

Interne klachtenprocedure

De Stichting Het Rijnlands Lyceum streeft ernaar klachten zoveel mogelijk intern te behandelen en op te lossen. In laatste instantie is de bestuurder van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, de heer drs. A. Kastelein, de persoon tot wie ouders en/of leerlingen zich kunnen wenden indien de behandeling van een klacht op school niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De school voegt zich naar het oordeel van de Bestuurder. Een klacht bij de Bestuurder moet schriftelijk worden ingediend (Postbus 33, 2270 AA  Leidschendam - Voorburg). Voor complexe klachten kan de Bestuurder de klacht ook ter advisering voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie.

Externe klachtenprocedure 

De Stichting Het Rijnlands Lyceum is  aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Het betreft de Klachtencommissie, de Commissie van Beroep en de Commissie Functiewaardering. De geschillencommissie WMS was al belegd bij deze Stichting.
Op de website van de stichting vindt u meer informatie. Hier is ook een brochure te vinden van deze geschillencommissie en de werkwijze.

Ouders en/of leerlingen van de scholen van de stichting kunnen zich tot deze klachtencommissie wenden. Een klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl