Karakteristieken

Traditie en ambitie

Voor de tweede wereldoorlog werd het oorspronkelijke Rijnlands Lyceum in Wassenaar opgericht door enkele Leidse hoogleraren. Zij waren niet tevreden met de kwaliteit van het onderwijsaanbod in de omgeving en besloten voor hun kinderen een moderne school te stichten op algemene grondslag. Het initiatief bleek succesvol. Via het stichten van dependances groeide het Rijnlands Lyceum uit tot een scholengroep van drie scholen: de Rijnlandse Lycea in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. Later werd als vierde school de International School of The Hague toegevoegd. Inmiddels behoren ook de Europese School Den Haag en de Eerste Nederlandse Montessorischool Den Haag tot het bevoegd gezag van de stichting.

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest voelt zich nog steeds verbonden met de traditie waaraan de Rijnlandse lycea hun bestaansrecht ontlenen: kwaliteitsonderwijs voor leerlingen van ouders die geen genoegen nemen met een standaardaanbod. In de school zoals we die nu kennen is dat duidelijk te zien. De school behoorde tot de eerste scholen die met een het International Baccalaureate begonnen, liep vooraan bij de introductie van Tweetalig Onderwijs en kent een grote traditie van buitenschoolse activiteiten. Centraal daarin staat de ambitie om leerlingen de ruimte en de mogelijkheden te geven zich optimaal en breed te ontwikkelen.

Voor de leerlingen is een school meer dan een onderwijsinstituut; het is een belangrijk deel van hun leven. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt telkens weer dat de sfeer op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest zeer wordt gewaardeerd. Hoewel het een grote school is van rond de 1400 leerlingen voelen leerlingen zich er snel thuis. Uit de contacten met oud-leerlingen en de opkomst bij reünies blijkt ook dat leerlingen zich verbonden blijven voelen met het Rijnlands.

Mission Statement

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is een zelfstandige instelling voor algemeen bijzonder onderwijs die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Wij laten ons bij het inrichten van ons onderwijs mede leiden door nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Wij streven, naast het bereiken van goede studieresultaten, naar ontplooiing van leerlingen tot zelfstandig denkende leden van de samenleving met gevoel voor verantwoordelijkheid. Wij leren onze leerlingen dat tolerantie en een kritische houding uitstekend kunnen samengaan. Wij helpen leerlingen bij persoonlijke problemen, leren hen studeren en stimuleren hen om er een gezonde leefwijze op na te houden.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl