Individuele begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling specifieke begeleiding behoeft. Ook daarin voorziet onze school. Zo is er zorg voor leerlingen die dyslectisch zijn, last hebben van faalangst en/of examenvrees, anderstalig zijn, of last hebben van concentratieproblemen. 

Dyslexie 

Op onze school krijgen dyslectische leerlingen extra aandacht. In het brugjaar screenen we alle leerlingen volgens het Protocol Dyslexie VO om eventueel dyslectische leerlingen te signaleren en te verwijzen voor verder onderzoek en behandeling. Voor deze leerlingen kunnen we binnen of buiten de school bemiddelen voor extra ondersteuning. Zij bespreken met de zorgcoördinator van welke compenserende/dispenserende maatregelen zij gebruik willen maken, zoals bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van proefwerken of gebruik maken van het programma Kurzweil. Deze leerlingen krijgen een dyslexiekaart waarop vermeld staat van welke ondersteunende faciliteiten zij gebruik kunnen maken. De school heeft een dyslexieprotocol.

Bewegingsleer

Voor sommige leerlingen is de stap van de basisschool naar de middelbare school erg groot. Plotseling is het evenwicht zoek. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Van lichamelijke klachten, ongeconcentreerdheid tot gevoelens van angst en onzekerheid. Met een speciaal ontwikkeld bewegingsprogramma trainen we de leerlingen in een klein groepsverband en een veilige omgeving in ontspanningstechnieken, concentratie, weerbaarheid en sociale vaardigheid.

Begeleiding anderstaligen 

Op een school met een internationaal publiek zijn leerlingen met een buitenlandse achtergrond geen uitzondering. Het betreft dan enerzijds leerlingen die volgens richtlijnen van het ministerie in aanmerking komen voor gesubsidieerde, extra lessen Nederlands, anderzijds leerlingen die niet onder deze officiële richtlijnen vallen en voor wie dus ook geen subsidie geldt, maar die toch, bijvoorbeeld door langdurig verblijf in het buitenland, zeer gebaat zijn bij extra lessen Nederlands. 
Onze school probeert ieder die het nodig heeft ondersteuning te geven. De leerlingen krijgen individueel of in zeer kleine groepjes les, omstandigheden dus waaronder optimale resultaten mogelijk zijn. 

Examenvrees 

Onder de druk van het centraal eindexamen is het hele laatste schooljaar voor iedere leerling een spannende tijd, maar veel leerlingen ervaren dit jaar als extra zwaar, omdat zij last hebben van examenvrees. Voor en tijdens schoolexamens en het centraal eindexamen raken ze geblokkeerd door de angst te mislukken. De school biedt deze leerlingen de mogelijkheid tot het volgen van een trainingsprogramma dat gericht is op het beter leren omgaan met deze examenvrees. Zie folder faalangst>>>
 

Sociale vaardigheidstraining

Zie folder>>>

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl