In- en doorstroom naar 4 havo

Instroom vanuit 3 havo in 4 havo op het RLO, schooljaar 2018-2019.
Over definitieve toelating kan pas worden beslist wanneer een fotokopie van de cijferlijst is ingeleverd waaruit blijkt dat de leerling over is naar 4 havo.

Instroom vanuit vmbo-t in 4 havo op het RLO, schooljaar 2018-2019.
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft zelf geen VMBO-tl afdeling.
Voor toelating van VMBO-tl tot 4 havo hanteren wij de toelatingscode van de VO-raad, die vanaf 1 augustus 2012 geldt:  
- Einddiploma VMBO-tl met gemiddeld minimaal een 6,7 en hooguit één onvoldoende; een eindcijfer lager dan een 5 is niet toegestaan voor een vak waar je op de havo mee verder wilt. Overigens houdt het naleven van deze code in dat doubleren in 4 havo in principe is toegestaan.
- Een toelatingsgesprek met de afdelingsleider (Mw. van Raalte, tel 071-5193531, e-mail j.vanraalte@rijnlandslyceum-rlo.nl) en de havo-decaan ( Mw. van der Stel, tel 071-5193538, e-mail m.vanderstel@rijnlandslyceum-rlo.nl)  is onderdeel van de toelatingsprocedure.
- Positieve referenties van de VMBO-school, in het bijzonder wat werkhouding en motivatie betreft.
- Om eventuele hiaten weg te werken moet je in de zomervakantie extra stof bestuderen voor het vak wiskunde.

Procedure
- Als aanmeldingsformulier (inclusief pasfoto en kopie van paspoort/ID) en profielkeuzeformulier volledig ingevuld door onze administratie ontvangen zijn wordt daarvan een ontvangstbevestiging gestuurd
- De deadline hiervoor is gelijk aan die voor aanmelding brugjaar, namelijk 16 maart 2018
- Een uitnodiging volgt voor een intakegesprek
- Voor 1 april wordt bekend gemaakt of instroom in principe mogelijk is
- Na inleveren van kopie diplomalijst c.q. eindrapportlijst wordt definitieve toelating in 4 havo bevestigd
- Begin juli volgt brief met globale informatie over start schooljaar
- In week 34 (20-24 augustus 2018) wordt meer gedetailleerde informatie verstuurd

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl