Communicatie ouders - school

Het RLO hecht er aan goed bereikbaar te zijn voor ouders.  U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij ons terecht. Onder aan deze pagina en via de contactpagina kunt u de gegevens van de afdelingsleiders (e-mail adressen en telefoonnummers) en de docenten (e-mail adressen) inzien. Zo kunt u altijd de persoon bereiken die u nodig heeft. 

Daarnaast wordt u vertegenwoordigd door een Oudercommissie en zijn ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar de betreffende pagina’s.

Contactgegevens ouders

Om de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het voor ons belangrijk om over uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer te beschikken. Om onze administratie in de gelegenheid te stellen alle gegevens efficiënt te verwerken, kunt u een mail sturen naar administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl met volgende gegevens:
- Uw naam
- Vader/moeder van ..... (voor- en achternaam van uw kind(eren))
- Eventuele mobiele telefoonnummer

Afwezig of ziek melden

Alle afwezigheids- en /of ziekmeldingen kunt u voor 8.30 uur doorgeven via: student.absent@rijnlandslyceum-rlo.nl of telefonisch via 071-5193500. Absentiemeldingen dient u elke dag dat uw kind afwezig is te herhalen. Doe dit iedere ochtend voor 8.30 uur. Beter melden is niet nodig.

Formulieren

De volgende formulieren zijn beschikbaar voor communicatie naar de school.

De leerling moet een ondertekend exemplaar van een van de formulieren inleveren bij de receptie.

Absentieformulier 

Het melden van absentie van een leerling.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Vrijstelling schoolbezoek

Formulier vrijstelling schoolbezoek

Aanvraag vrijbrief voor oriëntatie vervolgopleiding 4/5 havo en 5/6 vwo

Formulier vrijbrief

Contactgegevens

Afdelingsleiders (email adressen en telefoonnummers)
Docenten en mentoren (email adressen)

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl