Afdelingsteams

Hoewel het Rijnlands Lyceum Oegstgeest een grote school is, is de organisatie kleinschalig doordat de school is verdeeld in 8 onderwijsafdelingen (zie schema).

Onder een afdeling verstaan we een groep leerlingen die gezamenlijk een onderwijsprogramma volgt, bijvoorbeeld brugklas 1IB-MYP of 3,4,5 havo. Het afdelingsteam, onder leiding van een afdelingsleider, is verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding in een afdeling. Een afdelingsteam bestaat uit de mentoren, aangevuld met andere vakdocenten die in de afdeling werkzaam zijn. Het doel van deze werkwijze is dat er een goede samenhang tussen onderwijs en begeleiding is. Voor leerlingen en ouders speelt de afdeling de belangrijkste rol in de dagelijkse gang van zaken en de communicatie. Klik hier voor een overzicht van de afdelingsleiders.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl